Champion

Náš Gučínek splnil podmínky pro udělení Klubového šampiona.

Our Gucci completed for Club champion.