Czech Club Champion / Klubový šampion

Naše Chloe splnila podmínky pro udělení titulu Klubový šampion ve věku 13 měsíců!

Our Chloe fulfilled the conditions for the title Club Champion at the age of 13 months!