Náš Gučínek má nový sestřih! / Our Guči has a new hair cut!

Gučínek ukončil výstavní kariéru, a tak shodil výstavní kabátek a užívá si života bez balíčků.

Guči finished his show career and got a new hair cut. He enjoys his life without wraps!