Visit at a kennel Maracaibo green / Návštěva v ch.s. Maracaibo green

On Friday we went with our boys - Herbee and Guči - to visit our friend Renata (kennel Maracaibo green). Our boys enjoyed a company of two maltese girls and we chatted about malts of course.

 

V pátek 4. března jsme s oběma kluky - Herbeem i Gučim - vyrazili na návštěvu ke kamarádce Renatě (ch. s. Maracaibo green). Kluci si užívali společnosti dvou maltézských slečen a my povídali samozřejmě o maltíkách.