Novinky od Arriho / News from Arri

Novinky od syna našeho C.I.B. Multi Ch. Guči Zbenvak

Arri, který žije v Chorvatsku, byl uchovněn s výborným hodnocením!!!

Posudek: Střední velikost, výborná stavba těla, dobře utvořená hlava, výborné zadní i přední končetiny, správné úhlení, výborná srst a pigment, správný postoj i povaha

Pozn.: Může být spojen s fenami horších kvalit (stavby těla, srsti, hlavy), aby zlepšil linii.

News from a son of our C.I.B. Multi Ch. Guči Zbenvak

Arri lives in Croatia and got his breeding license with excellent critique!!!

Critique: Middle sized, excellent structure, well shaped head, excellent hindquarters and front, good back, correct angulations, great coat and pigmentation, correct stack and attitude

Note: Can be mated with bitches with lower quality of body structure and deficient coat and head so that he can improve the lines.