Our Chris at the first show / Naše Chris na první výstavě